Mã số : 41/2011/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 16/12/2011