Mã số : 05/2014/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động thương bình và Xã hội
Người ký: TT Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 06/03/2014