Mã số : 04/2012/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ an toàn công nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động thương bình và Xã hội
Người ký: TT Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 16/02/2012