Mã số : 68/2006/QH11
Tên văn bản: Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 29/06/2006