Mã số : 05/2007/QH12
Tên văn bản: Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 21/11/2007