Mã số : 171/TB-VPCP
Tên văn bản: Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 triển khai nhiệm vụ năm 2014
Loại văn bản: Khác
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Phó TTg Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 23/04/2014