Mã số : 19/2013/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: TT Nguyễn Thái Lai
Ngày ban hành: 18/07/2013