Mã số : 35/2009/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 09/12/2009