Mã số : 130/2006/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/11/2006