Mã số : 2282/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 19/03/2014