Mã số : 39/2009/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/04/2009