Mã số : 07/CT-BCT
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý an toàn đập thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2014
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 28/03/2014