Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
14/2019/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32⁄2016⁄TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ. 14/08/2019
09/2019/TT-BCT Quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện 18/07/2019
138/QĐ-ATMT Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 08/07/2019
Số 01/2017 SỔ TAY HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ AN TOÀN CÁC HỒ THẢI QUẶNG ĐUÔI 04/06/2019
40/2018/TT-BCT Quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí 30/10/2018
53/2018/TT-BCT Quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí 25/10/2018
37/2018/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 25/10/2018
13/2018/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 15/06/2018
71/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 15/05/2018
29/2017/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini 20/12/2017
10/2017/TT-BCT Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 26/07/2017
09/2017/TT-BCT Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 13/07/2017
14/2017/QH14 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 20/06/2017
Thông báo số 532/TB-ATMT Xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch 16/05/2017
Chỉ thị số 04/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện 07/04/2017
Quyết định số 5055/QĐ-BCT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành⁄thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế⁄thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 31/12/2016
Thông tư số 19/2016/TT-BYT quy định về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động 19/09/2016
Thông tư số 07/2016/TT-BLDTBXH quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với CSSX Kinh doanh 14/07/2016
Thông tư số 08/2016/TT-BLDTBXH Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động quan trọng 14/07/2016
Thông tư số 13/2016/TT-BLDTBXH ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động 14/07/2016
Nghị định số 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp 01/07/2016
Chỉ thị số 19/CT-BCT Chỉ thị số 19 ⁄CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác an toàn. phòng chống cháy nổ trong mùa khô, dịp tết nguyên đán Bính Thân và thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lân thứ XII 09/12/2015
Thông tư số 33/2015/TT-BCT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện 19/11/2015
Thông tư số 35/2015/TT-BCT Quy định về quản lý môi trường ngành công thương 27/10/2015
Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG Quy định về cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm cứu nạn tại Việt Nam 06/05/2015
36/2014/TT-BCT Thông tư quy định về huấn luyễn kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất 22/10/2014
31/2014/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 02/10/2014
79/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 31/07/2014
76/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 29/07/2014
43/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng 29/07/2014
43/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng 29/07/2014
18/2014/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản xuất vật liệu nổ công nghiệp bằng thiết bị di động 18/06/2014
73/2014/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 30/05/2014
28/2014/NĐ-CP Nghị định về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học 06/05/2014
11/2014/TT-BCA Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35⁄2003⁄NĐ-CP ngày 04⁄4⁄2003 và Nghị định số 46⁄2012⁄NĐ-CP ngày 22⁄5⁄2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 12/03/2014
06/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 06/03/2014
07/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 06/03/2014
05/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 06/03/2014
14/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện 26/02/2014
36/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo 30/12/2013
37/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Pa lăng điện 30/12/2013
38/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện 30/12/2013
39/2913/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện 30/12/2013
42/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực 30/12/2013
41/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi 30/12/2013
40/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng 30/12/2013
40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 22/11/2013
163/2013/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp 12/11/2013
27/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 18/10/2013
134/2013/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 17/10/2013
22/2013/TT-BCt Thông tư quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương 14/10/2013
18/2013/TT-BCT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép 31/07/2013
19/2013/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất 18/07/2013
45/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động 10/05/2013
50/2012/TT-BCT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện 28/12/2012
49/2012/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng 28/12/2012
44/2012/TT-BCT Thông tư Quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa 28/12/2012
35/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 27/12/2012
24/2012/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 20/11/2012
25/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc 25/10/2012
26/2012/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23⁄2009⁄TT-BCT ngày 11⁄8⁄2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39⁄2009⁄NĐ-Cp ngày 23⁄4⁄2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 21/09/2012
10/2012/QH13 Bộ Luật lao động 18/07/2012
54/2012/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39⁄2009⁄NĐ-CP ngày 23⁄4⁄2009 của Chính phủ vê vật liệu nổ công nghiệp 22/06/2012
17/2012/QH13 Luật Tài nguyên nước 21/06/2012
52/2012/NĐ-CP Nghị định quy định xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy 14/06/2012
46/2012/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35⁄2003⁄NĐ-CP ngày 04⁄4⁄2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130⁄2006⁄NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 22/05/2012
12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT Thông tư liên tịch hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động 21/05/2012
07/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Qjuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - Bộ lọc bụi 16/04/2012
08/2012/TT-BCT Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 09/04/2012
05/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng 30/03/2012
01/2012/TT-BTNMT Thông tư quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản 16/03/2012
04/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ an toàn công nghiệp 16/02/2012
48/2011/TT-BCT Thông tư quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 30/12/2011
118/2011/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung thủ thục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng 16/12/2011
41/2011/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng 16/12/2011
26/2011/TT-BTNMT Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29⁄2011⁄NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường 17/08/2011
20/2011/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện 29/07/2011
26/2011/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108⁄2008⁄NĐ-CP ngày 07⁄10⁄2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 08/04/2011
01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toan - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động 10/01/2011
43/2010/TT-BCT Thông tư quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương 29/12/2010
57/2010/QH12 Luật Thuế bảo vệ môi trường 29/11/2010
34/2010/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện 07/10/2010
35/2009/TT-BCT Thông tư quy định về điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn 09/12/2009
107/2009/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh khí dầu mỏ hóa loảng 26/11/2009
104/2009/NĐ-CP Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 09/11/2009
31/2009/TTLT-BCT-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công Thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương 04/11/2009
72/2009/NĐ-CP Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 03/09/2009
23/2009/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39⁄2009⁄NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 11/08/2009
39/2009/NĐ-CP Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp 23/04/2009
132/2008/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lưởng sản phẩm, hàng hóa 31/12/2008
20/2008/QH12 Luật đa dạng sinh học 29/11/2008
108/2008/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 07/10/2008
05/2007/QH12 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 21/11/2007
127/2007/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 01/08/2007
06/2007/QH12 Luật Hóa chất 01/07/2007
130/2006/NĐ-CP Nghị định quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 08/11/2006
68/2006/QH11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 29/06/2006
59/2006/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện 12/06/2006
52/2005/QH11 Luật Bảo vệ môi trường 29/11/2005
28/2004/QH11 Luật Điện lực 03/12/2004
35/2003/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 04/04/2003
27/2001/QH10 Luật Phòng cháy và chữa cháy 29/06/2001