Thông báo tuyển dụng chuyên gia Dự án do UNDP tài trợ

Dự án “Nâng cao năng lực cho các ngành Công nghiệp và Thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu” do UNDP và Chương trình Nâng cao Năng lực Giảm phát thải (LECB) tài trợ, Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan để giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và khai thác các cơ hội thương mại xanh; nghiên cứu loại bỏ các rào cản đang hạn chế các doanh nghiệp công nghiệp tại Việt Nam áp dụng công nghệ, thực tiễn kinh doanh và thương mại để nâng cao hiệu quả nguồn lực, năng suất và năng lực cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế.

Dự án đang cần tuyển 02 chuyên gia tư vấn trong nước gồm 01 chuyên gia về ngành năng lượng và 01 chuyên gia về mô hình hóa ngành năng lượng hỗ trợ Bộ Công Thương xây dựng Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh thông qua đề xuất các chỉ tiêu giảm phát thải khí nhà kính định lượng trong lĩnh vực nhiệt điện đốt than.

Chi tiết nội dung công việc tại file đính kèm

1- Energy Expert - EN

2- Energy Expert - VN

3- Modelling Expert - EN

4- Modelling Expert - VN

Hạn nộp hồ sơ: Trước 17:00 ngày 24 tháng 9 năm 2014

Địa chỉ:   Văn phòng Ban Quản lý Dự án, Phòng 401, Tòa nhà 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Email: ccitisea@gmail.com;

Điện thoại:   + 84 (0) 4 37228667

Thông tin khác