Thông báo tuyển dụng chuyên gia Dự án do UNDP tài trợ

Dự án “Nâng cao năng lực cho các ngành Công nghiệp và Thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu” do UNDP và Chương trình Nâng cao Năng lực Giảm phát thải (LECB) tài trợ, Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan để giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và khai thác các cơ hội thương mại xanh; nghiên cứu loại bỏ các rào cản đang hạn chế các doanh nghiệp công nghiệp tại Việt Nam áp dụng công nghệ, thực tiễn kinh doanh và thương mại để nâng cao hiệu quả nguồn lực, năng suất và năng lực cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế.

Dự án đang cần tuyển 01 chuyên gia trong nước về chính sách và thể chế hỗ trợ Bộ Công Thương xây dựng dự thảo Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh trình Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Chi tiết nội dung công việc tại file đính kèm

Procurement Notice_CCIT Project_GGAP_Policy and Legal Expert_EN

Procurement Notice_CCIT Project_GGAP_Policy and Legal Expert_VN

Hạn nộp hồ sơ: Trước 17:00 ngày 26 tháng 9 năm 2014

Địa chỉ:  Văn phòng Ban Quản lý Dự án, Phòng 401, Tòa nhà 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Email: ccitisea@gmail.com

              Điện thoại:   + 84 (0) 4 37228667

Thông tin khác