Tuyển dụng chuyên gia dự án do UNDP tài trợ

Dự án “Nâng cao năng lực cho các ngành Công nghiệp và Thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu” do UNDP và Chương trình Nâng cao Năng lực Giảm phát thải (LECB) tài trợ, Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan để giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và khai thác các cơ hội thương mại xanh; nghiên cứu loại bỏ các rào cản đang hạn chế các doanh nghiệp công nghiệp tại Việt Nam áp dụng công nghệ, thực tiễn kinh doanh và thương mại để nâng cao hiệu quả nguồn lực, năng suất và năng lực cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế.

Dự án đang cần tuyển 01 chuyên gia kỹ thuật trong nước về lĩnh vực sản xuất Phân bón hóa học và 01 chuyên gia kỹ thuật trong nước về ngành sản xuất Thép hỗ trợ Bộ Công Thương xây dựng dự thảo Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh thông qua đề xuất các chỉ tiêu giảm phát thải khí nhà kính định lượng trong lĩnh vực sản xuất Phân bón hóa học và sản xuất Thép.

Chi tiết nội dung công việc tại file đính kèm

Procurement Notice_CCIT Project_GGAP_Chemical Fertilizer Expert_EN

- Procurement Notice_CCIT Project_GGAP_Chemical Fertilizer Expert_VN

- Procurement Notice_CCIT Project_GGAP_Steel Expert_EN

- Procurement Notice_CCIT Project_GGAP_Steel Expert_VN

Hạn nộp hồ sơ: Trước 17:00 ngày 26 tháng 9 năm 2014

Địa chỉ:  Văn phòng Ban Quản lý Dự án, Phòng 401, Tòa nhà 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Email:  ccitisea@gmail.com

Điện thoại:   + 84 (0) 4 37228667

Thông tin khác