Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)

Thực hiện Kế hoạch số 270-KH⁄ĐUB ngày 30⁄6⁄2014 của Đảng ủy Bộ Công Thương về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Hội nghị Trung ương 9 khóa XI).

Ngày 23 tháng 9 năm 2014, Đảng ủy Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) với sự tham dự của toàn thể đảng viên các Chi bộ, cán bộ là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Cơ quan Cục, Lãnh đạo các Trung tâm thuộc Cục tại khu vực Hà Nội.

Đồng chí Cao Anh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Cao Anh Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Cục nhấn mạnh nội dung học tập, quán triệt Nghị quyết lần này liên quan đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người là những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững; các đồng chí tham dự cần nêu cao tinh thần trách nhiệm học tập, tập trung quán triệt. Ngay sau Hội nghị, Đảng ủy Cục yêu cầu các Chi bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị và báo cáo về Đảng ủy Cục theo quy định.

Đồng chí Mạc Văn Tân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt các nội dung của Nghị quyết

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã nghe đồng chí Mạc Quang Tân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam và cung cấp một số thông tin về tình hình thời sự, chính trị trong và ngoài nước. Những nội dung học tập, quán triệt tại Hội nghị rất thiết thực, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao. Qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản của các chủ trương, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) để xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết tại đảng bộ và các chi bộ có hiệu quả./.

 

 

Thông tin khác