Thông báo tuyển dụng cán bộ Dự án Quản lý PCB-ISEA

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương là chủ dự án Thành phần 2: Quản lý PCB-ISEA thuộc Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam, do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới, được thực hiện từ năm 2010 đến 2015.

Dự án cần tuyển dụng 01 Cán bộ Dự án với các yêu cầu sau:
1. Nhiệm vụ: Hỗ trợ BQL Dự án thực hiện các công việc:
-  Xây dựng kế hoạch làm việc và các báo cáo đánh giá, báo cáo tổng kết theo yêu cầu.
-  Tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện, các đợt điều tra khảo sát...
-  Hỗ trợ kỹ thuật liên quan các hoạt động của dự án (xây dựng TOR, làm việc với tư vấn, làm việc với các chuyên gia trong nước và quốc tế…)
-  Theo dõi tiến độ và hỗ trợ đánh giá kết quả thực hiện công việc của tư vấn.
-  Hỗ trợ chuyên gia tư vấn quốc tế (nếu cần thiết).
-  Điều phối và hỗ trợ các hoạt động liên quan đến BQL Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam và các BQL Dự án thành phần khác.
2. Thời gian làm việc: toàn thời gian từ tháng 1/2015 đến hết tháng 6/2015.
3. Địa điểm: Hà Nội và công tác tại các tỉnh/thành phố.
4. Mức lương: Theo quy định của Dự án Quản lý PCB tại Việt Nam.
5. Hồ sơ dự tuyển (bằng tiếng Anh) bao gồm: Thư xin việc, sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan.
Địa chỉ gửi hồ sơ: Phòng Quản lý môi trường - Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; 25 Ngô Quyền, Hà Nội. Điện thoại: (84 4) 22218322; Fax: (84 4) 22218321
6. Hạn nộp hồ sơ: trước 17 giờ 00 ngày 24/12/2014.
Những ứng viên đáp ứng yêu cầu sẽ được mời phỏng vấn. Hồ sơ đã nộp không hoàn lại.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm

Thông tin khác