CHỈ THỊ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2019

Trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, cực đoan; mưa lũ với cường độ lớn, không theo quy luật thường xuyên xảy ra.

Để chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, đảm bảo an toàn công trình công nghiệp và an toàn hạ du của các công trình thủy điện TRONG trong mùa mưa lũ năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-BCT ngày 07/5/2019 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong đó yêu cầu các đơn vị:

1. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), tập trung vào những công việc sau: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về PCTT&TKCN; Rà soát, xây dựng, hiệu chỉnh phương án ứng phó thiên tai; Kiện toàn tổ chức, lực lượng về PCTT&TKCN tại đơn vị; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó thiên tai với hiệu quả cao nhất; tổ chức diễn tập các phương án ứng phó đối với các tình huống thiên tai cơ bản để nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố.

2. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, giữa các đơn vị với địa phương để thống nhất chỉ huy, điều hành và phát huy hiệu quả cao nhất về nguồn lực của các đơn vị trong quá trình ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố.

3. Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến các đợt thiên tai và thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc theo đúng quy định; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

4. Ngoài các yêu cầu chung, Chỉ thị còn yêu cầu các đơn vị cụ thể như: Sở Công thương các tỉnh, các Tập đoàn, Tổng công ty, các chủ sở hữu đập và hồ chứa thủy điện tập trung triển khai các biện pháp PCTT&TKCN.

Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo về Bộ Công Thương qua Văn phòng thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Điện thoại: 024.22218310,  Fax: 024.22218321, Email: VPTT_PCTT@moit.gov.vn.

 

Thông tin khác