Ngành Công Thương tích cực, chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) ngành Công Thương năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị do Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương - Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng và Phó Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương - Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Trần Văn Lượng chủ trì.

Tham dự Hội nghị còn có ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và hơn 200 đại biểu đại diện cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Các cơ quan quản lý thuộc Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các Tập đoàn, Tổng công ty ngành Công Thương trên phạm vi cả nước.

Đầu năm 2020, theo yêu cầu của Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai, Bộ Công Thương đã thành lập lại Ban chỉ huy và Văn phòng thường trực PCTT&TKCN do Bộ trưởng Trần Tuấn Anh làm Trưởng ban, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng là Phó Trưởng ban thường trực, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty tham gia thành viên Ban Chỉ huy.

Không gây thiệt hại về người và hạn chế thiệt hại về tài sản ở mức thấp

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, trước diễn biến phức tạp và ngày càng dị thường của thiên tai, từ đầu năm 2020 đến nay, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Thứ trưởng nhận xét, với những chỉ đạo, quan tâm của các cấp các ngành, lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã phát huy vai trò nòng cốt, ứng phó kịp thời; lực lượng xung kích ở cơ sở từng bước được củng cố, đào tạo, tập huấn. Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai có nhiều tiến bộ, chất lượng dự báo được cải thiện; hệ thống trạm quan trắc khí tượng thủy văn tiếp tục được đầu tư. Công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai được chú trọng; cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai được quan tâm đầu tư; công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng được đẩy mạnh, có nhiều cải tiến phù hợp với thực tế tại từng khu vực.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, ông Phạm Trọng Thực – Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cho biết, nhìn chung, công tác PCTT&TKCN năm 2019 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch chung của ngành Công Thương và đạt được hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác chỉ đao, điều hành PCTT&TKCN, không gây thiệt hại về người và hạn chế thiệt hại về tài sản ở mức thấp. Toàn ngành Công Thương đã chủ động, tích cực phối hợp tổ chức công tác ứng phó thiên tai đảm bảo an toàn cho người và công trình trọng điểm trong suốt mùa mưa lũ.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đánh giá, năm 2019, các đơn vị trong ngành Công Thương đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các quy định của pháp luật vể PCTT và TKCN, cụ thể như rà soát cập nhật và xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai phù hợp với đặc thù của đơn vị, bố trí phương tiện, vật tư dự phòng, ứng trực xử lý kịp thời các sự cố do thiên tai gây ra đảm bảo an toàn cho người và công trình, đảm bảo cung cấp điện an toàn, đặc biệt là việc cấp điện kịp thời cho công trình phòng chống thiên tai góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Các nhà máy thuỷ điện đã tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, xây dựng các phương án phòng chống lũ bão đảm bảo an toàn đập, phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du; Công tác phối hợp giữa các chủ đập thủy điện với địa phương ngày một tốt hơn, tham gia cấp nước chống hạn và cắt/giảm/làm chậm lũ vùng hạ du góp phần giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân vùng hạ du. 

Công tác lập kế hoạch dự trữ hàng hoá thiết yếu, quản lý thị trường được các Sở Công Thương chú trọng thực hiện nên trong mùa mưa lũ năm 2019 không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, giá cả hàng hoá ổn định. Nguồn hàng dự trữ không phải huy động. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế. Một số đơn vị chưa thực sự coi trọng công tác phòng chống thiên tai như xây dựng kế hoạch, phương án PCTT; công tác tuyên truyền, diễn tập các phương án phòng chống thiên tai chưa được thực hiện thường xuyên; thiệt hại do thiên tai vẫn lớn cho một số đơn vị trong ngành Công Thương; công tác vận hành xả lũ của một số công trình thuỷ điện vẫn còn tác động, ảnh hưởng đến nhân dân vùng hạ du. 

Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị để thống nhất chỉ huy, điều hành và phát huy hiệu quả cao nhất 

Tại hội nghị, đại diện Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Văn phòng Uỷ ban quốc gia về PCTT&TKCN, Công ty Thuỷ điện A Vương… đã cùng trao đổi, thảo luận về những kết quả thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong ngành Công Thương năm 2019.

Theo đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham luận, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ cho các địa phương và các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện công tác PCTT&TKCN như: công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp của các lực lượng trong ứng phó thiên tai; đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa thủy điện; cảnh báo và đảm bảo an toàn cho hạ du công trình thủy điện; nâng cao năng lực, phổ biến tuyên truyền về kỹ năng phòng chống thiên tai, sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai; dự trữ hàng hóa phục vụ các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai…

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị trong ngành Công Thương nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Chỉ thị số 05/CT-BCT ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN.

Hai là, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, giữa các đơn vị với địa phương để thống nhất chỉ huy, điều hành và phát huy hiệu quả cao nhất về nguồn lực của các đơn vị trong quá trình ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố.

Ba là, tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến các đợt thiên tai và thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc theo đúng quy định; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Bốn là, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị ngành Công Thương trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTT&TKCN.

Năm là, chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện cần chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng đề nghị Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tích cực, chủ động, chỉ đạo các đơn vị thành viên nghiêm túc quán triệt, thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN.

Cũng tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh - Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng - Phó Trưởng Ban thường trực đã tặng bằng khen của Bộ Công Thương cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTT, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và các công trình trọng điểm của ngành Công Thương thời gian qua. 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

Thông tin khác