Hội thảo khởi động Dự án Nâng cấp công cụ Calculator 2050 của Việt Nam và xây dựng phiên bản Calculator 2050 cho cấp tỉnh nhằm hỗ trợ hoạch định chính sách về quản lý năng lượng và phát thải khí nhà kính

Hội thảo khởi động Dự án Calculator 2050 pha 2 đã được tổ chức tại Tp Đà Nẵng ngày 9-9-2015

Hội thảo khởi động Dự án “Nâng cấp công cụ Calculator 2050 của Việt Nam và xây dựng phiên bản Calculator 2050 cho cấp tỉnh nhằm hỗ trợ hoạch định chính sách về quản lý năng lượng và phát thải khí nhà kính”

Công cụ Calculator 2050 đã được Bộ Năng lượng và Biến đổi khí hậu Vương quốc Anh phát triển nhằm hỗ trợ cho Chính phủ Anh thực hiện các nỗ lực về giảm phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ biến đổi khí hậu toàn cầu. Đến nay Công cụ này đã được chuyển giao cho 16 nước như Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Inđonesia... trong đó có Việt Nam. Năm 2014, Bộ Năng lượng và Biến đổi khí hậu Vương quốc Anh đã chuyển giao cho Bộ Công Thương công cụ này, kết quả là phiên bản Vietnam Calculator 2050 đã được xây dựng, phổ biến rộng rãi và được đánh giá thực sự hữu ích cho Chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ xây dựng các định hướng chính sách về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đến năm 2050.

Nhằm tiếp tục phổ biến, hoàn thiện và phát triển phiên bản cho cấp tỉnh tại Việt Nam, năm 2015, Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh tiếp tục tài trợ cho Bộ Công Thương triển khai dự án “Nâng cấp công cụ Calculator 2050 của Việt Nam và xây dựng phiên bản Calculator 2050 cho cấp tỉnh nhằm hỗ trợ hoạch định chính sách về quản lý năng lượng và phát thải khí nhà kính” (Dự án) thông qua Sứ quán Anh tại Hà Nội, Dự án được thực hiện từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2017, trong đó thành phố Đà Nẵng được chọn là địa phương đầu tiên tiếp nhận chuyển giao công cụ và xây dựng phiên bản riêng của Đà Nẵng.

Ngày 9 tháng 9 năm 2015, tại Đà Nẵng, Bộ Công Thương phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng, Sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội tổ chức Hội thảo khởi động Dự án. Đồng chủ trì Hội thảo có Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – PCT UBND thành phố Đà Nẵng, Ông Trần Văn Lượng – Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương – Giám đốc Ban quản lý Dự án, Ông Andrew Holt, Trưởng bộ phận Kinh tế - Chính trị, Sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội. Hội thảo còn có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo các Sở ngành, đơn vị của thành phố Đà Nẵng, Sở Công Thương các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa thiên Huế.

Một số hình ảnh tại Hội thảo khởi động Dự án.

Đoàn Chủ trì hội thảo khởi động Dự án

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Ông Trần Văn Lượng - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, Giám đốc Ban quản lý Dự án

Ông Andrew Holt, Trưởng bộ phận Kinh tế - Chính trị,
Sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội

Ông Hoàng Văn Tâm, Phó Giám đốc Ban quản lý giới thiệu về Dự án

Thông tin khác