Tuyển dụng chuyên gia dự án

Dự án “Nâng cao năng lực cho các ngành Công nghiệp và Thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu” do UNDP tài trợ

Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp làm Chủ dự án.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan để giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và khai thác các cơ hội thương mại xanh; nghiên cứu loại bỏ các rào cản đang hạn chế các doanh nghiệp công nghiệp tại Việt Nam áp dụng công nghệ, thực tiễn thương mại để nâng cao hiệu quả nguồn lực và năng lực cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế.

Dự án đang cần tuyển hai (02) chuyên gia tư vấn trong nước làm việc cùng với chuyên gia quốc tế để tiến hành nghiên cứu các cơ hội thị trường dành cho các tổ chức tài chính và cung cấp dịch vụ đầu tư vào các dự án sản xuất bền vững, phát thải các-bon thấp của ngành sản xuất thép và phân bón hóa học tại Việt Nam.

Hạn nộp hồ sơ (bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt): chậm nhất là ngày 09 tháng 5 năm 2014

Địa chỉ: Ban Quản lý Dự án; 150 Phố Đội Cấn – Ba đình – Hà nội

Email: ccitisea@gmail.com

ĐT/Fax: 84 (0) 4 37228667

Chi tiết nội dung công việc tại file đính kèm:

 - Vietmanmess

 - English

Thông tin khác