Công điện số 07⁄CĐ-TW về tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có Công điện số 07⁄CĐ-TW hồi 10h30 ngày 26⁄5⁄2016 về tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

(Nội dung chi tiết được đăng tải trên mục Văn bản pháp luật)

Thông tin khác