Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015, những tháng đầu năm 2016

Ngày 12 tháng 5 năm 2016 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về tìm kiếm cứu nạn năm 2015, những tháng đầu năm 2016 (Nội dung chi tiết tại mục Văn bản pháp luật)

Thông tin khác