Tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông

Hồi 17h30 ngày 23 tháng 6 năm 2016, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện số 08⁄CĐ-TW về tình hình xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển đông.

Toàn văn công điện xem tại mục văn bản pháp luật

Thông tin khác