Công điện số 09⁄CĐ-TW về tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Tiếp tục cập nhật thông tin về áp thấp nhiệt đới trên biển đông, Văn phòng Ban chỉ đạo TW về PCTT đã có Công điện số 09⁄CĐ-TW hồi 11h00 ngày 27 tháng 6 năm 2016.

(Toàn văn Công điện tại mục Văn bản pháp luật)

Thông tin khác