Công điện số 11⁄CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Hồi 14h00 ngày 4 tháng 7 năm 2016, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ban hành Công điện số 11 về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Toàn văn Công điện tại mục Văn bản pháp luật.

Thông tin khác