Công điện số 12⁄CĐ-TW của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về tình hình áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Hồi 9h30 ngày 25 tháng 7 năm 2016, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ban hành Công điện số 12⁄CĐ-TW về tình hình áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu Công điện để triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.

Toàn văn Công điện tại mục Văn bản pháp luật

Thông tin khác