Công điện số 13⁄CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về tin bão trên biển Đông

Hồi 11h30 ngày 26 tháng 7 năm 2016, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ban hành Công điện số 13⁄CĐ-TW về tin bão trên biển Đông. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu Công điện để triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.

Toàn văn Công điện xem tại mục Văn bản pháp luật

Thông tin khác