Công điện số 6894 CĐ⁄BCT-ATMT

Hồi 17h00 ngày 26 tháng 7 năm 2016, Ban Chỉ huy về Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương ban hành Công điện số 6894 CĐ⁄BCT-ATMT về cơn bão số 1 trên biển đông.

Ban Chỉ huy đề nghị các các Tập đoàn, Tổng Công ty, các Sở Công Thương, các nhà máy thủy điện nằm trong khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 1 chuẩn bị phương tiện, tổ chức trực ban nghiêm túc, cập nhật, theo dõi các diễn biến của cơn bão để có các biện pháp ứng phó kịp thời.

Toàn văn công điện tại mục văn bản pháp luật.

Thông tin khác