Công điện số 15 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về khắc phục sự cố hệ thống điện do ảnh hưởng của bão số 1

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ban hành Công điện số 15⁄CĐ-TW gửi Bộ Công Thương về việc khắc phục sự cố hệ thống điện tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình do ảnh hưởng của cơ bão số 1. Chi tiết Công điện tại mục Văn bản pháp luật

Thông tin khác