Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả của cơn bão số 1 năm 2016

Ngày 28 tháng 7 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1315⁄CĐ-TTg chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tập trung lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả của cơn bão số 1. Toàn văn Công điện tại mục Văn bản pháp luật

Thông tin khác