Chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 2 - Bão NIDA

Trước diễn biến của Cơn bão số 2, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Ban Chỉ huy) Bộ Công Thương đã ban hành Công điện số 7049 CĐ⁄BCT-ATMT ngày 01 tháng 8 năm 2016, yêu cầu các Sở Công Thương miền Bắc, các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ và các đơn vị điện lực thường xuyên theo dõi diễn biến của cơn bão số 2, chuẩn bị phương tiện, tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy để chỉ đạo kịp thời. Chi tiết Công điện tại mục Văn bản pháp luật.

Thông tin khác