Công điện số 17⁄CĐ-TW ngày 10 tháng 8 năm 2016

Trước những diễn biến bất thường của tình hình thời tiết, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 17⁄CĐ-TW hồi 8h10 ngày 10 tháng 8 năm 2016 chỉ đạo các Bộ ngành và địa phương theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát công tác ứng phó kịp thời với các tác động xấu có thể xảy ra.

Toàn văn Công điện tại mục Văn bản pháp luật.

Thông tin khác