Công điện số 19⁄CĐ-TW về tin áp thấp nhiệt đới

Hồi 18h30 ngày 16 tháng 8 năm 2016, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 19⁄CĐ-TW thông báo về tình hình áp thấp nhiệt đới khu vực biển đông. Toàn văn công điện tại mục Văn bản pháp luật.

Thông tin khác