Công điện của Bộ Công Thương ứng phó với cơn bão số 3

Hồi 8 giờ 00 ngày 18 tháng 8 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Công điện số 7644 CĐ⁄BCT-ATMT về việc ứng phó với cơn bão số 3

Công điện yêu cầu các Sở Công Thương, các Tập đoàn, Tổng Công ty, các đơn vị thuộc Bộ, Tổng công ty Đông Bắc, các nhà máy Thủy điện nằm trên đường ảnh hưởng của bão, thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Yêu cầu chung

- Các đơn vị tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động ứng phó; kiểm tra các công trình, nhà xưởng để gia cố; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư để ứng phó kịp thời mọi tình huống do mưa, bão gây ra, đặc biệt là tình huống chống ngập, lụt và hỗ trợ khi có yêu cầu.

- Các đơn vị bố trí lực lượng, các phương tiện, vật tư ứng trực tại các điểm xung yếu để sẵn sàng ứng phó với các tình huống do mưa, bão gây ra.

- Các đơn vị là chủ đầu tư các công trình đang xây dựng yêu cầu các nhà thầu thi công triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình; tổ chức ứng trực để ứng phó với các tình huống xảy ra trên công trường và hỗ trợ khi có yêu cầu.

2. Các chủ đập, hồ chứa thủy điện

- Vận hành đúng quy trình liên hồ, đơn hồ đã được phê duyệt; thông báo, thường xuyên cho địa phương vùng hạ du các thông tin vận hành hồ chứa; tăng cường cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du khi xả lũ.

- Kiểm tra công trình hồ, đập, nguồn điện dự phòng, vật tư dự phòng để sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống bảo đảm an toàn hồ đập.

- Theo dõi, dự báo khả năng tăng cường mực nước hồ và các tình huống nguy hiểm để sẵn sàng ứng phó.

3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Chỉ đạo các đơn vị kiểm tra tổng thể các công trình điện lực, đặc biệt là các công trình điện lực tại các vùng xung yếu, lưới điện vừa bị ảnh hưởng của bão số 1 và bão số 2 để kịp thời gia cố đảm bảo an toàn cung cấp điện; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện để khắc phục, xử lý nhanh chóng sự cố; xây dựng phương án đảm bảo cấp điện cho các trạm bơm chống úng, bệnh viện và công trình phòng chống thiên tai.

- Chỉ đạo các chủ đập, hồ thủy điện thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nội dung tại Mục 2 của Công điện.

4. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc, Tổng công ty Thép Việt Nam

- Chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các mỏ, công trình khai thác, chế biến; chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực và ứng trực để kịp thời xử lý các tình huống do mưa, bão gây ra.

- Triển khai các biện pháp chống ngập nước vào các mỏ hầm lò, ngập mỏ lộ thiên; tăng cường hệ thống bơm thoát nước tại các mỏ; triển khai các biện pháp phòng chống trôi than tại các kho, bãi, bến cảng.

- Triển khai các biện pháp chống sạt lở các bãi thải, khai trường; khơi thông dòng chảy, các mương thoát nước khu vực bãi thải, khai trường; chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời dân cư khu vực gần bãi thải đến nơi an toàn khi có nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng của mưa, bão.

5. Các Sở Công Thương

- Kiểm tra việc dự trữ hàng hóa thiết yếu theo kế hoạch để sẵn sàng phục vụ nhân dân khi có yêu cầu, đặc biệt là khu vực có khả năng bị chia cắt do mưa, lũ.

- Chỉ đạo các chủ đập, hồ thủy điện trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung tại Mục 2 của Công điện.

Trước diễn biến của bão, yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo và thực hiện, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương.

Điện thoại: 04.22218311; 0912185215; Fax: 04.39393661.

Email: PCLB_BCT@moit.gov.vn./.

Toàn văn Công điện tại mục văn bản pháp luật

Thông tin khác