Công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ ứng phó với cơn bão số 3

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của Cơn bão số 3, chiều hôm nay 18 tháng 8 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công điện số 1478⁄CĐ-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, dừng tất cả các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung lực lượng, chuẩn bị các phương án, phương tiện ứng phó kịp thời với những diễn biến của cơn bão. Chi tiết Công điện tại mục Văn bản pháp luật

Thông tin khác