Công điện số 20⁄CĐ-TW về tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Hồi 17h30 ngày 24 tháng 8 năm 2016, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã ban hành Công điện số 20 về tình hình áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển đông. Toàn văn công điện tại mục Văn bản pháp luật.

Thông tin khác