Thông tin mới về tình hình áp thấp nhiệt đới khu vực Quần đảo Trường Sa

Hồi 7h00 ngày 12 tháng 9 năm 2016, Ban chỉ đạo Trung ương đã ban hành Công điện số 22⁄CĐ-TW thông tin bổ sung về tình hình áp thấp nhiệt đới hình thành trên khu vực quần đảo Trường Sa, có thể mạnh lên thành bão. Toàn văn Công điện tại mục Văn bản pháp luật

Thông tin khác