Công điện số 25⁄CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về tin nguy cơ mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất

Hồi 20h30 ngày 20 tháng 9 năm 2016, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện số 25⁄CĐ-TW về tình hình mưa lớn, nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất. Toàn văn công điện tại mục văn bản pháp luật.

Thông tin khác