Công điện số 8860 CĐ⁄BCT-ATMT

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương ban hành Công điện số 8860 triển khai Công điện số 25⁄CĐ-TW. Toàn văn Công điện tại mục Văn bản pháp luật.

Thông tin khác