Công điện số 9489⁄BCT-PCTT của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương

Hồi 16h00 ngày 06 tháng 10 năm 2016, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương đã ban hành Công điện số 9489⁄BCT-PCTT chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão mới hình thành trên biển đông.

Toàn văn công điện tại mục văn bản pháp luật

Thông tin khác