Công điện số 27⁄CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về tình hình mưa lớn và triều cường

Hồi 0h00 ngày 12 tháng 10 năm 2016, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống hiên tai đã ban hành Công điện số 27⁄CĐ-TW thông báo về tình hình mưa lớn và triều cường ở một số vùng trên cả nước. Toàn văn Công điện tại mục Văn bản pháp luật.

Thông tin khác