Công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về mưa lũ và tình hình cơn bão trên biển Đông

Hồi 17h50 ngày 14 tháng 10 năm 2016, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện số 29⁄CĐ-TW về tình hình mưa lũ ở một số khu vực trên cả nước và tình hình cơn bão mới hình thành trên biển Đông. Thông tin chi tiết tham khảo toàn văn Công điện tại mục Văn bản pháp luật

Thông tin khác