Công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc điều chỉnh vùng nguy hiểm ứng phó với cơn bão số 7

Hồi 19h00 ngày 17 tháng 10 năm 2016, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện số 30⁄CĐ-TW về việc điều chỉnh vùng nguy hiểm và chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương trong việc chuẩn bj ứng phó với cơn bão số 7 dự báo sắp đổ bộ vào nước ta. Toàn văn Công điện tại mục Văn bản pháp luật

Thông tin khác