Công điện về tình hình mưa lũ ở miền Trung

Hồi 8h30 ngày 31 tháng 10 năm 2016, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ban hành Công điện số 33⁄CĐ-TW về tình hình mưa lũ ở khu vực Trung Bộ, đề nghị các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương tập trung theo dõi diễn biễn mưa lũ để có các biện pháp ứng phó kịp thời. (Toàn văn Công điện tại mục văn bản pháp luật)

Thông tin khác