Công điện số 35⁄CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ATNĐ

Hồi 13h30 ngày 3 tháng 11 năm 2016, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ban hành Công điện số 35⁄CĐ-TW về tình hình áp thấp nhiệt đới trên biển. Toàn văn Công điện tại mục Văn bản pháp luật.

Thông tin khác