Công điện số 36 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai

Trước tình hình diễn biến mưa lũ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện số 36⁄CĐ-TW hồi 17h30 ngày 4 tháng 11 năm 2016 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương và các đơn vị trong vùng ảnh hưởng của mưa lũ tập trung lực lượng, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó với tác động của mưa, lũ. Toàn văn Công điện tại mục Văn bản pháp luật

Thông tin khác