Công điện của Bộ Công Thương về ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Để chủ động ứng phó với mưa, lũ và áp thấp nhiệt đới, Bộ Công Thương đã ban hành Công điện khẩn số 10575 hồi 8h00 ngày 5 tháng 11 năm 2016. Toàn văn Công điện xem tại mục Văn bản pháp luật

Thông tin khác