Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 10

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cơn Bão số 2 (tên quốc tế là Nock-ten) đã đi vào biển Đông. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh sẽ gây ra mưa to tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên. Đặc biệt các hồ thủy điện đã đạt mực nước dâng bình thường.

Thực hiện Công điện số 44/CĐ-TW hồi 16h ngày 26/12/2016 của Ban chỉ đạo TW Phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia TKCN và chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo TW về PCTT tại cuộc họp sáng 27/12/2016, BCH PCTT và TKCN Bộ Công Thương yêu cầu Sở CT, các TĐ, Tcty, nhà máy thủy điện thực hiện:

1. Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và không khí lạnh  để chủ động ứng phó theo theo phương án. Thường xuyên kiểm tra để chủ động khắc phục, ứng phó kịp thời mọi tình huống do mưa, bão gây ra, đặc biệt là tình huống chống ngập, lụt và hỗ trợ khi có yêu cầu.

2. Các chủ đập hồ chứa thủy điện

- Vận hành đúng quy trình liên hồ, đơn hồ đã được phê duyệt; thông báo thường xuyên cho địa phương vùng hạ du các thông tin vận hành hồ chứa.

- Kiểm tra công trình hồ, đập, xử lý ngay các hiện tượng nguy cơ gây mất an toàn cho công trình do ảnh hưởng của các đợt mưa vừa qua.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác vận hành xả lũ, bảo đảm an toàn cho nhân vùng hạ du.

3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- Tổ chức các đoàn kiểm tra việc sẵn sàng ứng phó của các đơn vị thành viên;

- Chỉ đạo các nhà máy thủy điện thực hiện các nội dung tại Mục 2 của Công điện này.

- Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện để khắc phục, xử lý nhanh chóng sự cố do mưa bão gây ra.

4. Các Sở Công Thương

- Kiểm tra việc dự trữ hàng hóa thiết yếu theo kế hoạch để sẵn sàng phục vụ nhân dân khi có yêu cầu, đặc biệt là khu vực có khả năng bị chia cắt do mưa, lũ;

- Kiểm tra và đôn đốc các chủ đập hồ thủy điện trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung tại Mục 2 của Công điện này.

Trước diễn biến của bão và không khí lạnh, yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo và thực hiện, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương.

Điện thoại: 04.22218311; Fax: 04.39393661;

Email: PCLB_BCT@moit.gov.vn./.

Toàn văn Công điện tại mục Văn bản pháp luật

Thông tin khác